Bir önceki sayfaya gitmek için tıklatın.

   

  

Etkinliğin Adı :   Geleneksel Ustalara Saygı Konseri
 

Tarih ve saat :   15 Mart 2012 Saat: 21.00 
 

Yer                 :   İş Sanat Konser Salonu